Анкета
Планирате ли да смените работата си след лятото
Да, ако дотогава не ме повишат
Не, защото харесвам работата си
Не съм го мислил
Чувствам се удовлетворен за момента
RSS Новини


АСО-23.XII

София-1303, \\\\\\\"Модерно редградие\\\\\\\", Индустриална зона, ул.\\\\\\\"3019\\\\\\\" № 1
Не е добавен
Не е добавен
Фирмата е с дългогодишни традиции в охранителния бизнес. Обекта за охрана се намира в близост до спирка \"Орион\" на бул. \"Сливница\". Работи се на смени: дневна, нощна, по дванадесет часа. След това се почива два дни. Пред обекта има спирка на автобуси №№ 82 и 108.\r\nФирмата предлага добри условия на труд.\r\nПрофесионализъм на работа; безопасна работна среда; работа с модерно оборудване; редовно заплащане; уважение на труда на служителите; възможност за повишаване на знанията и уменията; кариерно развитие.
Зачитане и спазване на законите в Република България.\r\nТрудолюбие, уважени и коректност.Няма текущи обяви

Няма текущи стажове

Няма текущи курсове