Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини


АСО-23.XII

София-1303, \\\\\\\"Модерно редградие\\\\\\\", Индустриална зона, ул.\\\\\\\"3019\\\\\\\" № 1
Не е добавен
Не е добавен
Фирмата е с дългогодишни традиции в охранителния бизнес. Обекта за охрана се намира в близост до спирка \"Орион\" на бул. \"Сливница\". Работи се на смени: дневна, нощна, по дванадесет часа. След това се почива два дни. Пред обекта има спирка на автобуси №№ 82 и 108.\r\nФирмата предлага добри условия на труд.\r\nПрофесионализъм на работа; безопасна работна среда; работа с модерно оборудване; редовно заплащане; уважение на труда на служителите; възможност за повишаване на знанията и уменията; кариерно развитие.
Зачитане и спазване на законите в Република България.\r\nТрудолюбие, уважени и коректност.АСО-23.XII
24.03.2019
21.04.2019


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове