Обява

Секретар на община
Ref.No:
3
Описание
Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на Кмета на Община Завет при спазване разпоредбите за Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Устройствения правилник на Община Завет и другите законови и подзаконови нормативни актове свързани с дейността на Община Завет. Организира и отговаря за: дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им; деловодното обслужване, документооборота и общинския архив; дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината; работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица; поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и месните референдуми. Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. гр.Завет
Адрес:
ул. „Лудогорие“ 19
Дата:
26.Юни.2024
Организация:
Община Завет
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Община Завет може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 495 автобиографии и 44 965 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.