Обява

Главен счетоводител
Ref.No:
1
Описание
Организира, контролира и отговаря за цялостната финансово - счетоводна отчетност на общината в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на Министерство на финансите, Сметна палата и изградената Система за финансово управление и контрол в общината. Извършва оперативен контрол на средствата по проекти и контролира осчетоводяването на извършените разходи и разплащанията с изпълнителите по реализацията на същите. Извършва дейности по наличието, законосъобразността и контрола на правилното водене и осчетоводяване на предаваните първични и вторични счетоводни документи, разходването на паричните средства по параграфи.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: Социални, стопански и правни науки

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
- Професионално направление- Икономика; - Минимален професионален опит – 3 години. /Професионален опит на експертна длъжност с аналитични и/или контролни функции в държавна, общинска или районна администрация/ и/или минимален ранг – ІV младши; - Компютърна компетентност - добри умения за работа с MS Word, MS Excel, Internet, електронна поща и офис техника, работа със счетоводни програмни продукти; - Длъжността се заема по служебно правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията, посочени в чл. 7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител. - Предпочитана специалност по която да е придобито образованието: „Счетоводство и контрол”; - Добро познаване на нормативните актове, свързани със счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право, реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи; Вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на отчитане на финансовите средства; нормативни актове в областта на местното самоуправление; - Да познава нормативната уредба свързана с дейността на длъжността и умения за ползване на същата; познаване на устройството, функциите и дейността на местната и държавната администрация; - Умения да планира, организира и контролира дейността си, инициативност, отговорност, работа в екип;

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Средно управленско ниво

Трудово възнаграждение:
От 1850 до 2500 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Гурково п.к.6199
Адрес:
бул. „ Княз Александър Батенберг“ № 3
Дата:
28.Май.2024
Организация:
Община Гурково
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Община Гурково може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 447 автобиографии и 44 946 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.