Обява

Главен експерт по служебно правоотношение
Описание
отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност

Разработва експертни анализи и оценки, изготвя становища и участва в разработването на
проекти и нормативни актове, разработва методологии, методики и механизми, предоставя
методически указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на
отдела в направление търговска дейност и контрол на търговията на територията на район
„Връбница“, подготвя отговори на запитвания на физически и юридически лица, изготвя
експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване на правомощията на ръководителя на
звеното и подобряване на административното обслужване.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Допълнителни изисквания:

Опит в администрацията ще е предимство.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с
кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.

За подготовка на изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗОС,
ЗС, Наредба за общинската собственост на СОС, Наредба за определяне на администриране на
местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, Наредба за реда и
условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, Наредба
за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, ЗДСл.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под
запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода
и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и
професионалния опит;
5. Автобиография

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от
деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО, район
„Връбница“, бул. „Хан Кубрат“, бл.328, стая №102 (деловодство). Документите се подават от
кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен
път, на ел.поща delovodstvo@vrabnitsa.bg като в този случай заявлението и декларацията
следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата
на администрацията – http://www.vrabnitsa.bg и на информационното табло в сградата на СО,
район „Връбница“, бул. „Хан Кубрат“, бл.328, вх.Б

Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 780 до 1800 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
Столична община, район "Връбница", бул. "Хан Кубрат", бл.328, вх.Б
Дата:
17.Май.2023
Организация:
Столична община, район "Връбница"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Столична община, район "Връбница" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 284 382 автобиографии и 44 503 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.