Обява

Старши експерт по служебно правоотношение
Описание
Изготвяне на експертни анализи, прогнози и становища, свързани с провеждането на социалната
политика на Столична община и район "Връбница" в сферата на социалните дейности и услуги.
Участа в разработването на проекти, концепции и програми със социална насоченост.
Анализира и разработва предложения за управленски решения.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Размер на основната заплата: от 780.00 лв до 1700 лв.


Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с
кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.

За подготовка на изпита е необходимо да се познават всички нормативни актове, отнасящи се
до социалните услуги.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1. Заявление по образец
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под
запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода
и не е лишено по съответен ред от правото да заема опрделена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна
квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния
опит;
5. Автобиография

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО, район "Връбница", бул. "Хан Кубрат", бл.328, вх>Б, стая №102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата
на администрацията - http://www.vrabnitsa.bg/ и на информационното табло в сградата на СО, район "Връбница", бул. "Хан Кубрат" №328, вх.БИзисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 780 до 1700 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
Столична община - район "Връбница", бул. "Хан Кубрат", бл.328, вх.Б
Дата:
15.Май.2023
Организация:
Столична община, район "Връбница"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Столична община, район "Връбница" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 284 366 автобиографии и 44 500 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.