Обява
Район

Главен експерт "Бюджет"
Описание
Изготвя всички справки за капиталови разходи – план и отчет.
Обобщава и представя месечните, тримесечните и годишния финансов отчет на първостепенния разпоредител Столична община.
Обобщава и представя тримесечни и годишни статистически отчети.
Извършва методическа работа и осъществява обратна връзка с училища и детски градини по въпроси от финансов характер.
Подготовка на писма до третостепенните разпоредители на делегиран бюджет съгласно утвърдените им средства с формула от Столична община;
Обобщаване на информация за извършените корекции на делегираните бюджети на третостепенните разпоредители;
Изготвяне и оформяне на бюджетни бланки по поделения в началото на бюджетната година и при направени корекции на плана на второстепенния разпоредител с бюджетни средства и третостепенните разпоредители с бюджетни средства;
Следене за изпълнението на бюджетните разходи и контрол по плановите средства на района и заведенията, финансирани от него.
Подготвя финансирането на третостепенните разпоредители с бюджетни средства съгласно утвърдените им делегирани бюджети.
Изготвя предложения за увеличение на бюджета на района, след извършване на проучване и документирането му.
Участва при разработването на проекти, финансирани от Европейския съюз.
Извършва разпределение на фонд работна залата на функция „Образование“ със СрБрРЗ за всяко заведение.
Извършва разпределение на фонд работна залата за районната администрация и изготвяне на поименно разписание на длъжностите и работните места.
Извършва контрол при изготвяне на поименните длъжностни разписания във функция „Здравеопазване“.
Оформя документацията при въвеждане на нови форми на заплащане, съгласно нормативните документи.
Съгласува дейността и изготвените документи, касаещи човешки ресурси.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: Икономист

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Специални умения:
Професионален опит – 2 години в бюджетната сфера Да познава нормативните актове в областта на икономиката, финансовите, данъчните, трудовите и осигурителни отношения. Да познава Закона за счетоводство, Националните счетоводни стандарти, Национален сметкоплан и Закона за публичните финанси. Способност да планира, организира и контролира своята работа; Способност да работи ефективно с колегите си, както и в екип. Личностни качества – деловитост, колегиалност и контактност, както и умение за работа с хора.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 1600 до 1860 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София 1505, бул. “Мадрид” № 1
Дата:
25.Януари.2023
Организация:
Район "Оборище" - Столична община
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Район "Оборище" - Столична община може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 283 443 автобиографии и 44 306 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.