Обява

Старши експерт в отдел "Образование, социални дейности, култура и спорт" (служебно правоотношение)
Описание
- образование: висше – бакалавър;
- професионален опит – 1 година;
- ранг - V младши
- размер на основна заплата – 780 – 1700 лв.

Други изисквания:
Кратко описание по длъжностна характеристика:
Изготвяне на експертни анализи, прогнози и становища, свързани с провеждането на социалната политика на Столична община и район „Връбница“ в сферата на социалните дейности и услуги. Участва в разработването на проекти, концепции и програми със социална насоченост. Анализира и разработва предложения за управленски решения.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават всички нормативни и поднормативни актове, отнасящи се до социалните услуги.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.
Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 /деловодство/. Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на администрацията - http://www.vrabnitsa.bg/ и на информационното табло в сградата на СО район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Трудово възнаграждение:
От 780 до 1700 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б
Дата:
24.Януари.2023
Организация:
Столична Община, район "Връбница"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Столична Община, район "Връбница" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 283 474 автобиографии и 44 310 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.