Обява

Главен експерт в дирекция "Морско дело и рибарство", отдел "Последващ контрол и нередности"
Описание
Осъществява последващ контрол по отношение на проведените от страна на бенефициентите процедури за определяне на изпълнител по реда на Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФ), Закона обществените поръчки и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, по мерки от ПМДР.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
- Езикова квалификация - ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейско ниво В1 за самооценка на езиковите умения; - Компютърна квалификация - MS Word, MS Excel, Internet. - 3 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит III младши ранг

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 790 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
22.Ноември.2022
Организация:
Министерство на земеделието
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 282 888 автобиографии и 44 230 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.