Обява

Съдебен деловодител
Описание
Съдебният деловодител приема, описва и изпраща всички входящи и изходящи документи; осигурява информация за получената и изпратена кореспонденция; извършва вписвания в съответните деловодни книги, регистри, дневници и въвежда данни в Унифицираната информационна система на ПРБ, разпределя и направлява постъпилата поща, подрежда и съхранява дела, предава ги в архив след приключването им. Предава на прокурорите разпределения доклад. Приема,съхранява и предава по принадлежност веществени доказателства.
Кандидатите за длъжността следва да представят лично или чрез пълномощник следните документи:
• Писмено заявление за участие в конкурса /свободен текст/;
• Автобиография – тип CV;
• декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност; /по образец/
• заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
• заверен препис от документ, удостоверяващ компютърни умения /да се представи оригинал за сверяване/;
• заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличие на такива/;
• медицинско свидетелство за работа;
• медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното състояние;
• други документи по преценка на кандидата.
Изисквания към кандидата
Образование: Средно

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
компютърна грамотност: квалификация за работа с компютър МS Office, Internet.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Служители

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Разград
Адрес:
бул."Бели Лом" № 33
Дата:
14.Септември.2022
Организация:
Районна прокуратура Разград
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Районна прокуратура Разград може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 282 066 автобиографии и 44 105 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.