Обява

Главен експерт - кадастър и регулация
Описание
ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ
„Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Кадастър и регулация”, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование - висше, степен „Магистър”, специалност „геодезия”
-минимален професионален опит 2 години
-вид на правоотношението – трудово
2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността; наличието на придобита правоспособност по ЗКИР е предимство;
3.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.
4.Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява дейности по прилагане на ЗКИР, ЗУТ, ЗУЗСО и свързаните с тях законови и подзаконови нормативни актове на територията на района.
5. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход № 67”, деловодство, работно време - 08.30 часа – 17.00 часа или на e-mail: info@so-slatina.org.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”

6. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: геодезия

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 720 до 1800 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
р-н "Слатина" бул. "Шипченски проход" № 67
Дата:
24.Ноември.2022
Организация:
район "Слатина" - СО
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за район "Слатина" - СО може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 282 830 автобиографии и 44 218 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.