Обява

Гл.експерт в отдел УТКР и КС в район ,,Възраждане''
Описание
1.Презаверява скици с изтекъл срок.
2.Участва в РЕСУТ при район „Възраждане”.
3.Разглежда и съгласува част „Геодезическа” към инвестиционните проекти, постъпили в район „Възраждане”.
4.Провежда процедури по изменение на одобрен кадастрален план в съответствие с & 4, ал. 1, т. 2 от ЗКИР и чл. 134 от ЗУТ.
5.Провежда процедури по изменение на планове за регулация.
6.Подготвя заповеди за изменение на кадастрален план и изменение на план за регулация.
7.Изготвя удостоверения за идентичност на имоти и становища за устройствен статут.
8.Съставя констативни протоколи за премахнати строежи.
9.Участва в постоянната комисия по чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ. Извършва периодични наблюдения и превантивен контрол върху състоянието на имотите в района. Подготвя констативни протоколи и предписания до собствениците.
10.Издава заверени копия от планове за регулация и планове за застрояване.
11.Работи по постъпили преписки, жалби и сигнали в рамките на ЗКИР, ЗУТ и поднормативните актове към тях. Приема граждани, подготвя становища и справки.
12.Съставя актове по чл.225а от ЗУТ и ЗАНН.
13.Следи измененията в нормативните документи и своевременно актуализира и предлага за утвърждаване от ръководството на инструкции,правилници,заповеди и други вътрешни документи касаещи работата на отдела.Познава,следи и правилно прилага НОАМТЦУПСО, както и отговаря за правилното определяне на размера на таксите при издаване на скици за недвижим имот.
14.Комплектоване, водене и съхранение на преписки и регистри,поддържане на архив.
15.Изпълнява и други задачи възложени му от ръководството.
16.Участва в като постоянен член в състава на РЕСУТ.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Висше - бакалавър
Професионална област: геодезия, кадастър, регулация
Професионален опит в областта – 2 години

Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Договор:
Трудов срочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 800 до 1400 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр.София, бул.,,Александър Стамболийски" №62
Дата:
11.Май.2022
Организация:
Столична община район ,, Възраждане"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Столична община район ,, Възраждане" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 280 996 автобиографии и 43 898 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.