Обява

Kонкурс за длъжността “юрисконсулт” в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Разград към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ
Описание
Чрез осъществяване на процесуално представителство на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Разград и оказване на правна помощ на инспекторите при издаване на индивидуалните административни актове и търсенето на административнонаказателна отговорност, допринася за законосъобразното прилагане на нормативните актове, свързани с трудовото законодателство и Закона за насърчаване на заетостта.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт: 1. Степен на завършено образование: висше – магистър, специалност „Право“; 2. Професионален опит: не се изисква или придобит ранг - V младши. Специални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: придобита юридическа правоспособност. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 1. Свидетелство за управление на МПС – Категория „В“; 2. Компютърна грамотност – MS Office /Word, Excel/ и Internet. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите: Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност. Кратко описание на длъжността: Чрез осъществяване на процесуално представителство на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Разград и оказване на правна помощ на инспекторите при издаване на индивидуалните административни актове и търсенето на административнонаказателна отговорност, допринася за законосъобразното прилагане на нормативните актове, свързани с трудовото законодателство и Закона за насърчаване на заетостта. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността – 1150 лева. Конкурсът ще се проведе чрез: 1. Тест; 2. Интервю. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/. 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. 3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит. 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива). Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Разград – гр. Разград, бул. „България” № 15, ет. 2, ст. 1 от 9.00 до 17.00 часа. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на адрес Svetla.Spasova@gli.government.bg, като заявлението за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Телефон за информация: 084/662 741. Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло във фоайето на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Разград – гр. Разград, бул. „България” № 15, ет. 2 и на интернет адрес: http://gli.government.bg/ . Краен срок за подаване на документи: 25.02.2021 г. включително.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
1150 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Разград
Адрес:
гр. Разград, бул. „България” № 15, ет. 2, ст. 1 от 9.00 до 17.00 часа.
Дата:
11.Февруари.2021
Организация:
ИА ГИТ
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ИА ГИТ може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 275 445 автобиографии и 42 971 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.