Обява

Старши експерт в отдел "Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност"
Описание
ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:


1. Старши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение
- образование: висше – бакалавър;
- професионален опит – минимум 1 година;
- ранг - V младши
- размер на основната заплата – 610 – 1700 лв.
Изготвя анализи, доклади, отчети и обработка на документи във връзка с дейността на отдела в направление „Търговска дейност и контрол на търговията“ на територията на район „Връбница“, предоставя административни услуги, поддържа регистри и база данни.


Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.
Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:
ЗА, ЗМСМА, АПК, ЗАНН ЗЗЛД, ЗДОИ, СК, ДОПК, ЗДСл, както и подзаконовите им нормативни актове.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността – правоспособност по ЗСВ;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография
Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО район “Връбница”, Бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 /деловодство/. Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на администрацията - http://www.vrabnitsa.bg/ и на информационното табло в сградата на СО район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б.
Срок за подаване на документи от 06.11.2020 до 20.11.2020 в деловодството район "Връбница"

Тел. за контакти: 02/495 77 15 – Поли Николова
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Специални умения:
Изготвя анализи, доклади, отчети и обработка на документи във връзка с дейността на отдела в направление „Търговска дейност и контрол на търговията“ на територията на район „Връбница“, предоставя административни услуги, поддържа регистри и база данни.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 610 до 1700 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
кв. "Надежда 3", блок 328, вход "Б"
Дата:
6.Ноември.2020
Организация:
Столична Община, район "Връбница"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Столична Община, район "Връбница" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 274 265 автобиографии и 42 874 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.