Обява
Район

Началник отдел ,,Правно-нормативно облужване, образование, социални дейности и европейски проекти"
Описание
Ръководи, организира, контролира, планира и координира дейността и текущата работа на служителите в отдел „Правно-нормативно обслужване, образование и социални дейности, европейски проекти“. Ръководи, организира, контролира и отговаря за правните аспекти на дейността на районната администрация и дейността на останалите юрисконсулти, както и за законосъобразността на вземаните от ръководството решения и предприеманите действия. Координира, съгласува и контролира изготвянето на договори, молби, тъжби, заявления, становища по жалби и др. Дава съвети на ръководството на Район „Оборище“ по правни въпроси във връзка с прилагането на нормативни и индивидуални административни актове. Представлява лично или чрез упълномощен от него юрисконсулт Кмета на район „Оборище“ и Кмета на СО пред правораздавателните органи и други администрации, а по пълномощие или заповед на кмета на Район „Оборище“ и пред физически или юридически лица. Организира провеждането на обществени поръчки в района. Анализира резултатите от прилагането на вътрешните актове в администрацията и ги докладва пред кмета и секретаря на Район „Оборище“. Участва в оформянето и уреждането на трудовите правоотношения с работниците и служителите чрез изготвянето на трудови договори и заповеди, както и чрез даване на становища или изразяване на мнение. Участва в подбора, процедури по назначаване, преназначаване и освобождаване от длъжност на служителите.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Право

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
Професионален опит - 4 години в областите: ръководство, организиране, координиране и контролиране на структурно звено или ранг - ІII младши.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Средно управленско ниво

Трудово възнаграждение:
От 780 до 2350 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София 1505, бул. “Мадрид” № 1
Дата:
3.Септември.2020
Организация:
Район "Оборище" - Столична община
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Район "Оборище" - Столична община може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 273 414 автобиографии и 42 803 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.