Обява

Юрисконсулт
Ref.No:
1
Описание
СО район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО р-н “Връбница”
№ РВР20-РД56-93/19.06.2020 г.ОБЯВЯВА КОНКУРС:


за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

1. Юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение
- образование: висше – магистър;
- професионален опит – не се изисква;
- ранг - V младши
- размер на осн. заплата – 610 – 1600 лв.
Други изисквания:
Кратко описание по длъжностна характеристика:
Осъществяване на процесуално представителство на Столична община, на кмета на район Връбница, изразяване на становища, разработване на предложения за решения на правни проблеми свързани с дейността на районната администрация.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.
Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:
ЗА, ЗМСМА, АПК, ЗАНН ЗЗЛД, ЗДОИ, СК, ДОПК, ЗДСл, както и подзаконовите им нормативни актове.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността – правоспособност по ЗСВ;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО район “Връбница”, Бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 /деловодство/.
Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявят на интернет страницата на администрацията - http://www.vrabnitsa.bg/ и на информационното табло в сградата на СО район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б.

Тел. за контакти 02/495 77 15 – В.Манчева.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Административен персонал

Трудово възнаграждение:
От 610 до 1600 лева на месец

Категория:
Администрация
Правни и Юридически услуги
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. "Хан Кубрат", бл.328, вх.Б
Дата:
22.Юни.2020
Организация:
Столична община, район "Връбница"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Столична община, район "Връбница" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 272 515 автобиографии и 42 692 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.