Обява

Директор на училище
Описание
Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.
В тази обява се предлага възможност за участие в конкурс за директор на следните училища:

1. ППМГ - Ловеч
2. Основно училище "Васил Левски" - село Малиново
3. Средно училище "Бачо Киро" - Летница
4. Средно училище "Васил Левски" - Троян
5. Основно училище "Васил Левски" - село Борима
6. ПГСС "Сергей Румянцев" - Луковит
7. Средно училище "Васил Левски" - Ябланица

Документи и повече информация можете да намерите на сайта на РУО - Ловеч в рубриката "Свободни работни места" - "От МОН":
https://ruo-lovech.com/свободни-работни-места/от-мон
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава членка, чужд гражданин, ако е предложен по междудържавни спогодби, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин (при получено съгласие) или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин; 2. Да не е поставен под запрещение; З. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; 4. Да не е лишен от правото да упражнява професията; 5. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист; 6. Да не му е налагано дисциплинарно наказание "уволнение" по чл. 188, т. З от Кодекса на труда (КТ) и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред. Изискването на т. З не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Висше управленско ниво

Категория:
Администрация
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Ловеч, Гр. Троян, Летница, Луковит, Ябланица
Адрес:
гр. Ловеч, 5500, ул. "Търговска" 43, ет. 10
Дата:
11.Юни.2020
Организация:
Регионално управление на образованието
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Регионално управление на образованието може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 272 468 автобиографии и 42 684 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.