Обява

Съдебен секретар
Описание
Във връзка с необходимостта от попълване на щата за съдебни служители в Районен съд – Варна, на 25.09.2019 г., от 9 ч. в ст. 502, ет. 5 в съдебната палата на адрес: гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ №57, ще се проведе тест на машинописни умения на кандидати за длъжността „съдебен секретар”.
Машинописните умения на явилите се ще бъдат проверени чрез записване, от кандидатите, на текст под диктовка. След приключване на диктовката, кандидатите ще разполагат с 15 мин. за корекция и съответно допълване на записаното от тях. На записалите пълното съдържание на текста, ще бъде предложено трудово правоотношение при условията на чл. 68, ал.1, т. 4 от Кодекса на труда. Кандидатите следва да заявят участието си до 20.09.2019 г.
Информация за изискванията за заемане на длъжността, трудовите задължение, полагащо се трудово възнаграждение за „съдебен секретар“ и условията за заявяване на участие, са публикувани в сайта на РС – Варна на адрес: www.vrc.bg
Изисквания към кандидата
Образование: Средно

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
 Да са пълнолетни;  Да са български граждани;  Да не са осъждани на „лишаване от свобода” за умишлено престъпление от общ характер;  Да не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност;  Да не са поставени под запрещение;  Да имат завършено средно образование;  Да притежава отлични машинописни умения;  За притежават умения за работа със стандартно офис оборудване;  Да имат добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;  Да притежават умения за работа с граждани и работа в екип;  Да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на правилата за професионална етика  да притежават отлични машинописни умения под диктовка при владеене на десетопръстна система;  предимство за кандидатите е предишен опит на конкурсните длъжности.  Известие до кандидатите във връзка с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД) /по образец/;  копия от документи, удостоверяващи изискването за придобит образователен ценз (завършено средно образование), съгласно минималните изисквания за заемане на длъжността.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов срочен

Ниво в йерархията:
Служители

Трудово възнаграждение:
744 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Варна
Адрес:
бул. „Вл. Варненчик“ № 57, Варна
Дата:
12.Септември.2019
Организация:
Районен съд Варна
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Районен съд Варна може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 268 462 автобиографии и 42 059 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.