Обява

Главен юрисконсулт
Описание
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен юрисконсулт“ – 1 щатна бройка, отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността:
Осигуряване на законосъобразното функциониране на ДАМТН, чрез подпомагане в правно нормативно отношение председателя на ДАМТН, заместник – председателите и главния секретар, като осигурява текущи правни консултации, дава становища по правни въпроси и осигурява процесуалната защита.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: магистър
Професионален опит: 4 години или III младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: право, правоспособен юрист.
Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word и работа в локална мрежа.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 710 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива); копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407, от 9:30 до 17:00 ч.
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 54 – отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 02.09.2019 г., 17:00 ч.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
710 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Дата:
27.Август.2019
Организация:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 268 383 автобиографии и 42 040 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.