Обява

"Конкурс за длъжността" старши инспектор” в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Русе към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ.
Описание
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност ,или се провежда обучение.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Специални умения:
Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт: 1. Степен на завършено образование: висше – бакалавър; 2. Професионален опит: 1 (една) година или придобит ранг - V младши. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: Владеене на чужд език. Предпочитани области на висше образование: Икономика, инженерни науки, технически науки и химически науки. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите: Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност. Кратко описание на длъжността: Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, или се провежда обучение. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 950 лева. Конкурсът ще се проведе чрез: 1. Тест; 2. Интервю. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС). 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС. 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността. 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такива). 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива). Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Русе – гр. Русе, ул. „Александровска“ № 53, етаж 1, стая 1 (деловодство) от 9.00 до 17.00 часа. Телефон за информация: 082/ 827 040; Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационните табла във фоайетата на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Русе – гр. Русе, ул. „Александровска“ № 53, етаж 1; ИА „Главна инспекция по труда“ – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 и на интернет адрес: http://gli.government.bg/. Краен срок за подаване на документи – 20.05.2019 г. включително.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
950 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Русе
Адрес:
гр. Русе, ул. „Александровска“ № 53, етаж 1, стая 1 (деловодство) от 9.00 до 17.00 часа.
Дата:
9.Май.2019
Организация:
ИА ГИТ
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ИА ГИТ може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 930 автобиографии и 41 696 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.