Обява

Юрисконсулт
Ref.No:
100
Описание

ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ – ЮРИСКОНСУЛТ

I. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Характеристика на работата:
Осъществява техническото обслужване на канцеларията като обработва и следи движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция.
2. Основни задължения:
- образува и води пакет от дела, изготвя книжата и следи движението по изпълнителните дела, за които отговаря;
- води входящ и изходящ регистър, които съдържат данни за всички постъпили и изведени документи и книжа;;
- води регистър на заведените дела;
- води архивна книга за предадените от деловодството в архива документи;
- води дневник, който съдържа данни за всички извършени действия;
- води платежни и други документи;
- образува преписки по постъпилите в деловодството документи;
- съхранява преписките до предаването им в архива;
- предава документи за обработка и изпълнение на служителите и работниците съобразно резолюциите на прекия си ръководител;
- следи движението на документите и при поискване дава информация за тяхното местонахождение;
- опакова, надписва и предава за изпращане изходящата кореспонденция;

ІІ. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. ГПК
2. ЗЧСИ
3. Кодекс на труда;
4. Закон за защита на личните данни;
5. Други вътрешни актове на кантората.
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА / УСЛОВИЯ
1. Образование: висше
2. Професионален опит - С ПРЕДИМСТВО: с опит в принудителното изпълнение; работа в кантора на ЧСИ/ДСИ – минимум 1г. и познаване програмния продукт /деловодство/ JES работа с Word , Excel, Интернет - публични регистри.
3. Трудов договор със срок за изпитване.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Автобиография / СV
2. Мотивационно писмо
3. Компютърна грамотност
4. Препоръки от предишен работодател /ЧСИ, ДСИ/
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов срочен

Ниво в йерархията:
Административен персонал, Служители

Категория:
Административни и офис дейности
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
София, ул. Христо Белчев 7
Дата:
14.Март.2019
Организация:
Кантора на ЧСИ
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Кантора на ЧСИ може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 222 автобиографии и 41 462 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.