Обява

Конкурс за длъжността “юрисконсулт” в Дирекция “Инспекция по труда" със седалище Добрич
Ref.No:
Юрисконсулт
Описание
Да осигури на процесуалното представителство на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Добрич и ИА „Главна инспекция по труда“, и оказване на правна помощ на инспекторите при издаване на индивидуалните административни актове и търсенето на административно наказателна отговорност, законосъобразното прилагане на нормативните актове свързани с трудовото законодателство, законодателството по изпълнение на държавната служба, правата и задълженията на страните по служебното правоотношение и Закона за насърчаване на заетостта.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт: 1.Степен на завършено образование: висше - магистър, специалност „Право”; 2.Професионален опит: не се изисква или придобит ранг – V младши. 3.Специални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: - придобита юридическа правоспособност. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 1. Свидетелство за управление на МПС – Категория „В“; 2. Владеене на чужд език; 3. Компютърна грамотност – MS Office /Word,Excel/ и Internet. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите: Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност. Конкурсът ще се проведе чрез: 1. Тест; 2. Интервю. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/. 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС. 3. Копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен, която се изисква за длъжността. 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такива). 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива). Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич – гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, етаж 5, стая № 507 от 9.00 до 17.00 часа. Телефон за информация: 058/ 600 589. Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационните табла във фоайетата на: • Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич – гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, етаж 5; • ИА „Главна инспекция по труда” – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 3; • на интернет адрес: http://gli.government.bg/. Краен срок за подаване на документи 18.06.2018 г. включително.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
750 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Добрич
Адрес:
гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, етаж 5
Дата:
6.Юни.2018
Организация:
ИА ГИТ
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ИА ГИТ може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 261 536 автобиографии и 40 440 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.