Обява

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Наблюдение, координация и контрол“, дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия”
Описание
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на завършено образование - висше;
- Минимална образователна степен – професионален бакалавър;
- Професионална област – бизнес администрация, стопанско управление икономика;
- Минимален професионален опит – не се изисква;
1.2. Допълнителни умения и квалификации:
- компютърна квалификация - MS Word, MS Excel, Internet
2. Описание на длъжността:
Изготвяне на документи по образувани преписки, във връзка със запазването на държавните интереси в едноличните търговски дружества и държавно предприятие „Кабиюк“; изготвяне на отговори на писма и заявления на граждани, търговски дружества и институции по образувани преписки, отнасящи се до дейността на едноличните търговски дружества и държавно предприятие „Кабиюк“; събиране и систематизиране на информация от досиетата на едноличните търговски дружества и държавно предприятие „Кабиюк“ и изготвяне на справки и становища.
3. Начин за провеждане на конкурса:
- тест;
- интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова, осигурителна книжка) или придобит ранг като държавен служител (при наличие).
Образци на документите можете да намерите на:
http://www.mzh.government.bg
5. Срок за подаване на документите:
от 03.04.2018 г. до 12.04.2018 г., включително.
6. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев“ №
55 – Приемна, гише „Деловодство“.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса - интернет адрес: www.mzh.government.bg.
8. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Служители

Трудово възнаграждение:
От 510 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
3.Април.2018
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 260 640 автобиографии и 40 107 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.