Обява

Учител в детска градина в център за работа с деца
Ref.No:
01
Описание
Във връзка с откриването на нова услуга фондация „Здраве и социално развитие“ търси да назначи учител със специалност „Предучилищна педагогика“.

Ако искате да участвате в развитието на иновативни програми в областта на ранното детско развитие и да имате свободата да организирате работата с децата по различен начин, кандидатствайте за работа при нас!

Ние предлагаме добри условия на труд, ентусиазиран и компетентен екип от професионалисти, наели се със задачата да изградят едно по-различно бъдеще за децата, с които работим.

Описание на длъжността:
• Планира и провежда учебно-възпитателния процес с деца на възраст 4 – 6 г. съгласно ДОИ.
• Изготвя месечно и седмично разпределение на учебния материал, съобразно образователните програми и прогнозира очакваните резултати.
• Планира и провежда диагностична дейност, свързана с развитието на децата съгласно ДОИ.
• Планира и провежда взаимодействието с родители на децата (родителски срещи, групова работа с родителите за подпомагане на образователния процес на децата).
• Организира и поддържа изрядно работната документация.
• Участва в подготовката и провеждането на изследвания и анализи в целевите групи.
• Участва в обученията на местния екип, ежеседмични екипни срещи и супервизии от външен експерт.
• Работи в мултидисциплинарен и мултиетнически екип.
• Работата се подпомага от помощник възпитател.

Работно време: 7 часов работен ден.
Изисквания:
• Висше образование – предучилищна педагогика,
• Предишен опит за работа с деца на възраст 3-6 г.
• Познаване и работа с ДОИ.
• Умее да идентифицира образователни и възпитателни потребности на децата.
• Владее разнообразни възпитателно-образователни стратегии, интерактивни методи и техники за преподаване и учене.
• Владее разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на постиженията на децата и резултатите от възпитателно-образователния процес.
• Мотивация за работа, умения за работа в екип, умения за работа с компютър.

Документи за кандидатстване: Актуална професионална автобиография, мотивационно писмо.


Трудов договор или граждански договор, по избор на служителя. Договорът ще бъде сключен с Фондация „Здраве и социално развитие“.

Място на работа: гр. София

Всички подадени кандидатури ще бъдат разгледани, само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на индивидуално интервю.
Неодобрените кандидати на първи етап няма да бъдат уведомявани за резултатите от документалния подбор.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: Профил

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов срочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 750 до 800 лева на месец

Категория:
Обществени услуги
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Дата:
5.Април.2017
Организация:
Фондация Здраве и социално развитие
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 255 114 автобиографии и 37 824 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.