Анкета
Участвали ли сте в стажантска програма?
Да, беше много полезно.
Да, но се оказа загуба на време.
Не и не смятам, че е необходимо.
Не знам как.
RSS Новини
Контакти

За контакти с Rabota.bg:


Адрес: София 1540
бул. "Брюксел" 1

e-mail: rabota@investor.bg


Контакти - Инвестор.БГ АД


За реклама: тел: (+359 2) 812 98 62

За повече информация: http://reklama.investor.bg

Адрес на регистрация на компанията: гр. София 1540 бул. "Брюксел" 1

Данни по съдебна регистрация: Софийски градски съд Ф.Д No 5692/2000 г.

БУЛСТАТ: BG130277328