Обява
ЧЕЗ България ЕАД

Финансов контрольор
Описание
Основни отговорности:
- Ежемесечно изготвя анализ на приходите и разходите на организацията по разходни и приходни центрове;
- Участва в изготвянето на месечни и годишни отчети за управлението на компанията;
- Комуникира с мениджърите на разходните центрове в дружеството и следи за отклоненията на реалните данни спрямо бюджетите по разходни центрове;
- Участва активно в процесите по бюджетиране, планиране и прогнозиране;
- Проверява счетоводни записи и при наличие на некоректно осчетоводяване дава устни и писмени указания към Финансовото счетоводство за коректното им насочване;
- Изготвя калкулация на себестойност на услуги, изпълнявани от дружеството и актуализиране на цените в ценоразписа;
- Участва при необходимост в разработването на инструкции, методически указания и други процедурни материали, свързани с дейността на отдел Контролинг.
- Участва в екипи по проекти на компанията, като отговаря за изготвянето на финансовата част на проекта.

Изисквания:
- Висше икономическо образование, степен магистър със специалност: „Финанси”, „Счетоводство и контрол”, „Финансов контрол“ или „Прогнозиране и планиране“;
- Минимум 2 години опит като финансов анализатор, финансов контрольор или опит в областта на одит и счетоводство;
- Отлично познаване на българските счетоводни стандарти;
- Добро познаване на търговското и данъчно законодателство;
- Много добра компютърна грамотност MS Office и работа със счетоводни програми и база данни;
- Отлично владеене на английски език;
- Опит в работата с ERP система (SAP);
- Умения за систематизиран подход на работа;
- Умение за справяне с критични и стресови ситуации;
- Умения за самостоятелна работа, както и умения за работа в екип;
- Умения за анализиране и разрешаване на проблеми;
- Отговорност, инициативност, дисциплинираност, лоялност към работодателя; динамична и енергична личност.

Място на работа:
- София

Краен срок за подаване на документи: 16.03.2017 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Информираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД е регистрирано като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни под Идентификационен номер 34603. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, имате право да възразявате срещу обработването, разкриването или използването на Вашите лични данни.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Профил

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Финанси
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Цариградско шосе №159
Дата:
13.Март.2017
Организация:
ЧЕЗ България ЕАД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 254 708 автобиографии и 37 600 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.