Анкета
Какви курсове за повишаване на квалификацията бихте посещавали, ако имате свободно време?
Компютърна грамотност
Чужд език
Продажби/Маркетинг
Лидерски/Мениджърски умения
Кариерно консултиране
Никакви, не желая да посещавам курсове
RSS Новини
Агенции за подбор на персонал


Atendia

Алабин 36
029474035 | 029474035
recruitment@adventgroup.net
http://adventgroup.net
70LC
Atendia
13.01.2017
10.02.2017

QCA
Atendia
13.01.2017
10.02.2017


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове