Start.Bg
Курс
Обява

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ - Бургас
Описание
Съботно-неделен

(10:00-17:00)

Продължителност: 8 дни



Запази място: с име и телефон за контакт kursove@mail.ru balansi.com 295302223 тел.032/57-06-20, GSM:0888889639



Записване: при внасяне на 50% от стойността на курса 5 дни преди началната дата



Място на провеждане: гр. Бургас



Учебна програма на курса

"СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ" - 80 уч.часа



1. Обекти на счетоводно отчитане



Активи;

Пасиви;

Стопански операции;



2. Счетоводни сметки и статии



счетоводните сметки - форма, състав и структура;

счетоводни статии - видове, модели;



3. Текущо счетоводно отчитане



отчитане на активите;

отчитане на пасивите;

отчитане на собствения капитал;

отчитане на приходите;

отчитане на разходите;



4. Едностранно счетоводно записване



Видове счетоводни книги и начин на попълване;

Книга за приходите ;

Книга за разходите;

Книга за материалните запаси;

Инвентарна книга;

Книга за отчитане на паричните средства;

Книга за отчитане на разчетите;



5. Организация на счетоводството при избор на едностранно и двустранно счетоводно записване



Счетоводен баланс - форма, структура и съдържание;

Отчет за приходи и разходи - форма, структура и съдържание;

Информационни връзки между счетоводния баланс и счетоводните сметки;

Информационни връзки между отчета за приходите и разходите и счетоводните сметки;



6. Организация на отчитането на ДДС



Първични документи;

Счетоводни регистри;

Отчитане по сметки;

Справка декларация за ДДС;

Практическа задача за отчитането на ДДС;



7.Практически задачи за текущо счетоводно отчитане



Работа със счетоводен продукт;

Въвеждане на първични документи;

Справки за вземания и задъжения;

Месечно приключване по ДДС;

Подготовка на документите към НАП.
Цена на курса:
0 лв.
Вид на курса:
Съботно-неделен
Категория:
Други курсове
Начална дата:
23.02.2008
Крайна дата:
31.12.2008
Място на провеждане:
Бургас
Телефон:
0888889639
Лице за контакт:
Емилия Иванова
Организация:
"Balansi" агенция за подбор на персонал
Емайл:
bgofficejobs@mail.ru


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 252 080 автобиографии и 36 832 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Какви курсове за повишаване на квалификацията бихте посещавали, ако имате свободно време?
Компютърна грамотност
Чужд език
Продажби/Маркетинг
Лидерски/Мениджърски умения
Кариерно консултиране
Никакви, не желая да посещавам курсове
RSS Новини