Обява

Инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Сливен
Ref.No:
инспектор - Сливен
Описание
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: Профил

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
І. Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт: 1. Степен на завършено образование: висше – професионален бакалавър по…; 2. Професионален опит: не се изисква или придобит ранг V младши. ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: Свидетелство за управление на МПС. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите: Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност. ІІІ. Конкурсната процедура ще се проведе чрез: 1. Тест; 2. Интервю. ІV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса: 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС). 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС. 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността. 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такива). 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива). Документите да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Сливен – гр. Сливен, ул. „Цар Самуил“ № 1, етаж 3, деловодство от 9.00 до 17.00 часа. Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, да се обявяват на: информационните табла във фоайетата на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Сливен – гр. Сливен, ул. „Цар Самуил“ № 1, етаж 3; ИА „Главна инспекция по труда“ – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3; интернет адрес: http://gli.government.bg/. Краен срок за подаване на документи: 25.05.2017 г. включително.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
660 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Сливен
Адрес:
гр. Сливен, ул. Цар Самуил № 1, етаж 3
Дата:
15.Май.2017
Организация:
ИА ГИТ
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 255 612 автобиографии и 38 118 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.