Обява

Началник отдел
Ref.No:
10
Описание
СО район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКДС и Заповед на кмета на СО р-н “Връбница”
№ РВР17- РД56-49/13.03.2017 г.


ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

1. Началник отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“
- образование: висше - бакалавър;
- професионален опит – 4 години или ранг - III младши;
- размер на осн. заплата – 480-1600 лв.
Основните задължения за длъжността са да ръководи, планира и координира цялостната дейност на отдел „ОСКТ“.
Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика

Допълнителни изисквания:
- Предимство ще бъде и административен опит на подобна и по-висока позиция.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е тест и интервю с кандидатите, чийто резултат от теста е над минималния.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление по образец – чл.17, ал.1 от НПКДС;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – чл.17, ал.2 от НПКДС;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Автобиография

Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, в срок от 14 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО район “Връбница”, на адрес гр.София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 /деловодство/.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявят на информационното табло в сградата на СО район “Връбница”, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б и на електронната страница на района www.vrabnitsa.bg..

Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: Профил

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Средно управленско ниво

Трудово възнаграждение:
От 460 до 1600 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. "Хан Кубрат", бл.328, вх.Б
Дата:
14.Март.2017
Организация:
Столична община, район "Връбница"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 254 721 автобиографии и 37 610 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.