Анкета
Какво искате да се подобри на сайта Rabota.bg
Функциите
Да има по- голям избор от обяви
Да има по- голям избор работодатели
Сайта е сложен за използване и ми е трудно да се оправя
Всичко посочено
RSS Новини
Полезна информация

Как да създам автобиография?

Имате възможност да създадете своята бързо и лесно в четри стъпки:

1. Първа стъпка - информация за контакти. Попълнете формуляра с информация за Вашето име, адрес, телефон, email, дата на раждане. Изберете на какъв език да бъде тази автобиография.

2. Втора стъпка - образование. Опишете своето образование, като започнете от последното което сте завършили и стигнете до първото. Попълнете формуляра, като предоставите информация за името на учебното заведение, Вашата специалност, период на обучение, квалификационна степен. Опишете някой от по-значимите изучавани дисциплини.

3. Трета стъпка - трудов опит. Опишете Вашата трудова биография, започвайки от последното си работно място. За всяка заемата от Вас длъжност, попълнете формуляра като предоставите информация за името на фирмата работодател, заемата от Вас длъжност, период през който сте работили на тази длъжност, опишете Вашите задължения и отговорности.

4. Четвърта стъпка - допълнителни умения. Опишете своите допълнителни умения - владеене на чужди езици, компютърни умения, шофьорска книжка и др. Бъдете максимално подробни - Вашите умения са много ценни за работодателите.

Незабравайте след като създадете своята автобиография, да я активирате! В противен случай работодателите няма да могат да я открият и Вие ще останете незабелязан за тях.

Ако искате да прекратите търсенето на работа и достъпа на работодателите до Вашата автобиография, трябва да деактивирате Вашата автобиография.

Естествено, за да създадете автобиография, първо трябва да се регистрирате като кандидат за работа.


Кандидати за работа


Работодатели