ВсичкиИнтервютаHR ТенденцииКариерно развитие
Медийни

Каква е причината за намаляването на средната работна заплата в България?

Автор: Росица Радоева  |  Дата на публикуване: 2017-08-29 14:59:00  |  Промяна: 2017-08-29 14:59:36

Голяма част от българите заминават да работят в курортните градчета за 3-4 месеца

Голяма част от българите заминават да работят в курортните градчета за 3-4 месеца, защото смятат, че ще получат по-високо финансово възнаграждение и след това се завръщат по родните си места.

Средната брутна работна заплата за месец април е 1060 лева, за май 1035, а за юни 1027. Това съобщиха от Националния статистически институт.

В същото време броят на наетите лица към края на юни тази година нараства с 63.4 хиляди или с 2.8 процента спрямо края на март и достига 2.34 милиона. Ръстът идва основно от икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 44.9 процента, „Култура спорт и развлечения“ – с 11.9 процента и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.3 процента.

През второто тримесечие средната месечна работна заплата е 1040 лева и нараства спрямо първото с 3.4 процента. Най-голямо увеличение е регистрирано в секторите: „Финансови и застрахователни дейности“ – със 7.6 процента и „Строителство и „Добивна промишленост“ – по 7.3 процента.

През второто тримесечие средната месечна работна заплата нараства с 9.9 процента спрямо същия период на миналата година, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 16 процента, а „Административни и спомагателни дейности“ – с 13.4 процента и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 13.2 процента.

С най-високо средномесечно трудово възнаграждение остават работещите в сектора на информационните технологии – 2.306 лева и финансите – 1815 лева, а най-нископлатените са кадрите в туризма – 635 лева и строителството – 796 лева.

Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини