Обява

РЕДОВНА ДОКТОРАНТУРА ПО ПРОГРАМА "ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ"
Описание
ДОКТОРАНТ (ФИЗИК)-РЕДОВНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДОКТОРСКА ПРОГРАМА "ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ"
Направление Сензорна Невробиология към Институт по Невробиология – БАН обявява конкурс за прием на един редовен докторант по научна специалност „Психофизиология” към професионално направление 3.2. Психология, за учебната 2022/2023 г. на тема „Комплексно мрежово моделиране на Електроенцефалографско честотно свързване: проучвателен анализ на слухова обработка и диагностика”
Задължително изискване за тази тема е придобита магистърска степен по физика или друга специалност с много добра математична подготовка и програмиране.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Институт по Невробиология - БАН, София, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

Кандидатите наскоро завършили, но без получени дипломи, представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Документи за участие в конкурса се подават до 14.10.2022 г. в канцеларията на Института по Невробиология, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23, етаж 2, с. Изпитите ще се проведат: по специалност „Психофизиология” от 5 до 09 екември 2022 г., по чужди езици от 12 до 16 декември 2022 г, стая 211.
Направление "Сензорна Невробиология", ИНБ, разполага с достатъчно опит и знания в областта на изчислителните методи с приложение в невронауката, свързана с предлаганата тема и има необходимата материална база за да осигури обучението и работата за такава докторска тема.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: физика, математика и информатика

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
Задължително изискване за тази тема е придобита магистърска степен по физика или друга специалност с много добра математична подготовка и програмиране.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Непълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов срочен

Ниво в йерархията:
Студенти/Стажанти

Трудово възнаграждение:
От 1000 до 1500 лева на месец

Категория:
Научна дейност
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
ул. акад Г. Бончев бл 23
Дата:
18.Септември.2022
Организация:
Институт по Невробиология, БАН
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Институт по Невробиология, БАН може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 282 066 автобиографии и 44 105 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.