Обява
ЧЕЗ България ЕАД

Оператор електрическа подстанция за гр.София
Описание
Оператор електрическа подстанция за гр.София
Основни задължения:
• Участва в поддържането и експлоатацията на ел.съоръжения;
• Работи по предварително утвърден график на 12 часово дежурство в подстанция;
• Следи за режимните параметри на електрическите съоръжения чрез периодични огледи и предприема необходимите действия за оптимизирането им;
• Извършва оперативни превключвания и локализира аварии по електрическите съоръжения, съгласно диспечерско нареждане;
• Следи за нормалната експлоатация на съоръженията съгласно действащата нормативна уредба;
• Води техническата и оперативната документация;
• Извършва подготовка на работните места, допуска до работа и осъществява надзор по време на работа на лицата, които ще работят в подстанцията съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и съответните инструкции.

Изисквания:
• Средно eлектротехническо образование;
• Опит по специалността – мин.3 години;
• Четвърта квалификационна група по ТБ;
• Познаване на ЗЕ и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него; Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
• Познаване на техническата документация – проектна, инструкции за монтаж и експлоатация н съоръженията в подстанцията и др.;
• Добри умения за работа в екип;
• Умения за работа в динамична среда.


Място на работа: гр.София


Информираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД като администратор на лични данни ще обработва, използва и съхранява предоставените от Вас лични данни за целите на осъществяване на подбор по настоящата обява. и за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предостави личните Ви данни на трети страни, само когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.
Изисквания към кандидата
Образование: Средно-специално

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Поддръжка и Сервиз
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Цариградско шосе №159
Дата:
20.Февруари.2019
Организация:
ЧЕЗ България ЕАД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ЧЕЗ България ЕАД може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 265 802 автобиографии и 41 379 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.