Обява

ТЕХНОЛОГ
Ref.No:
1
Описание
Набираме кандидати за позицията „Технолог“. Марката „Равдин“ която е позната на българския пазар още от 2006 г., като производствената и база се намира на територията на с. Тополово, община Асеновград, в полите на Родопа планина. Основната дейност на предприятието е производство на кашкавал, масло, извара, сирене и топени сирена. Описание на длъжността:

1. Изпълнява технически задачи по приложение и изпълнение на производствените технологии.
2. Осъществява текущ и последващ контрол на произвежданите продукти.
3. Определяне на технологията за производство на продуктите.
4. Участва в разработването на нови технологии за производство на продукти.
5. Следи за съответствието на произвежданите продукти с действащото законодателство в областта на храните и установените държавни стандарти за качество на продукцията.
6. Присъства при вземането на проби от продуктите.
7. Изисква необходимите суровини и материали за производство на продукцията.
8. Изписва вложените суровини по време на производство на продукцията.
9. Информира висшето ръководство за възникнали проблеми.
10. Участва в обучението на операторите на машини и съоръжения.
11.Подписва дневниците за водене на технологичния процес.
12. Организира и контролира изготвянето и оформянето на технологичната документация.
13. Води документацията, свързана със Системата за управление на качеството и безопасността на храните (FSSC 22000), НАССР, и Добрите производствени практики (ДПП).
14. Спазва всички изисквания, съгласно проведени инструктажи относно технологичния процес и тези на системата по качество.
15. Спазва трудовата дисциплина, техниката на безопасност и производствената хигиена.
16. Пази фирмената тайна.
17. Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на предприятието, свързани с работата му.


Отговорности на длъжността:
1. Носи материална отговорност във връзка с опазване на повереното му имущество.
2. Носи отчетническа отговорност във връзка с изписването на вложените в производството суровини.
3. Технологът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
4. Отговорност за спазване на технологичния процес, правилата за противопожарна безопасност и производствена хигиена.
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- техническото състояние на поверената му техника;
- спазване на трудовата дисциплина;

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания и искате да станете част от нашия екип, можете да заявите кандидатурата си като изпратите автобиография на office@ravdin.bg Само предварително одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
Изисквания на длъжността: - Висше образование. - Трудов опит: - минимум 5 г. трудов стаж по специалността; - Познава изискванията на FSSC 22 000, HACCP и ДПП (предимство са завършени курсове, семинари, специализации и практически опит); - Добра компютърна грамотност; - Владеене на английски език ще се счита за предимство; - Поведенчески характеристики: ръководни умения, умения за работа в екип, комуникативност. - Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, прецизност , лоялност. - Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността: Кодекс на труда; Закон за храните ведно с всички подзаконови нормативни документи; Действащото европейско законодателство в областта на храните; Правилник за вътрешния трудов ред; Правила за осигуряване на безопасност. Ние Ви предлагаме: - трудов договор; - работно време, съобразено с утвърден график на работа; - твърдо възнаграждение и бонусна схема обвързана с показаните резултати; - коректност в трудовите отношения; - сигурност и дългосрочен ангажимент.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов срочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Хранителна промишленост / храни и напитки
Държава:
България
Населено място:
Гр. Пловдив
Адрес:
с.Тополово
Дата:
26.Март.2019
Организация:
666ГРУП
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за 666ГРУП може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 573 автобиографии и 41 581 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.