Обява
VIVACOM

Старши специалист Осигуряване на качеството – гр. София
Описание
VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

ОТГОВОРНОСТИ

Контролира дейностите по изпълнение на строително-монтажни работи по възложени обекти – на външни подизпълнители, на служби Кабелна мрежа
Извършва проверка на отчетни документи за изпълнени СМР, прави корекции, проверява и съгласува анализи за видове СМР
Организира и контролира процеса по месечно отчитане изпълнените строително-монтажни работи от външни изпълнители
Участва в съвместни екипи при предоставяне на услуги и/или отстраняване на повреди
Оказва методическо съдействие на експлоатационните звена при предоставяне на услуги и отстраняване на повреди
Отговаря за осигуряване регламентираното качество на предоставяните услуги и провеждане на мероприятия по превантивни дейности за осигуряване на качество
Организира дейности по миграция на услуги по алтернативни технологии с цел оптимизация на мрежата
Организира и контролира цялостния процес по обезпечаване с материали, работно облекло, инструменти и др. необходими за безопасната и качествена работа на експлоатационните екипи
Изпълнява всички дейности, свързани с процеса на управление на каналната мрежа на компанията, поддържане на актуална база данни в информационните системи за използваната канална мрежа от кабелните оператори, съгласуване на проекти на кабелните оператори, съгласно профила на службата

ИЗИСКВАНИЯ

Висше техническо образование – степен Бакалавър в сферата на Строителство на сгради и съоръжения, Управление на строителството, Телекомуникации, Информационни технологии, или други с релевантен профил
Минимум 1 година професионален опит в експлоатация на фиксирана и/или мобилна телекомуникационна мрежа
Опит с работа с техническа документация, схеми и измервателна и контролно-диагностична апаратура
Познаване на структурата и всички съставни елементи, правилници и норми за строеж, ремонт и поддържане на селищните телефонни мрежи
Познаване на ITU, ETSI, IETF, BDS и други документи, касаещи преносната мрежа, METRO и NGN архитектура, елементи, интерфейси и протоколи
Отлични компютърни умения - MS Office (Word, Excel, Access)
Добро владеене на английски език - писмено и говоримо
Комуникативност, креативност и умения за работа в екип
Свидетелство за управление на МПС – категория „В”

Ние Ви предлагаме

Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Специалист - качество
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
Цариградско шосе 115
Дата:
13.Август.2019
Организация:
VIVACOM
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за VIVACOM може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 268 025 автобиографии и 41 979 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.