Premium
ДСК Банк

СПЕЦИАЛИСТ „БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ” (БАНКОВ СЛУЖИТЕЛ, ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ)
Описание
Основни задължения:
• Консултира и обслужва клиентите на Банката и извършва продажби по предлаганите продукти и услуги в лева и валута.
• Регистрира и осчетоводява операции в лева и валута, като ги завежда в счетоводната система.
• Извършва кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги.
• Осъществява продажби на кредитни карти, стокови карти и кредит-овърдрафт.
• Извършва справки по искане на клиенти, открива/закрива клиентски сметки.
• Извършва сделки, свързани с покупко-продажбата на валута.
• Работи с касова наличност в лева и валута. Следи за разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование – Средно.
• Професионален опит - предимство е трудов стаж в банкова или финансова институция.
• Да притежава сeртификат за работа с валута.
• Да има теоретически и практически познания в областта на банковото дело, много добра компютърна грамотност.
• Да има добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

Банка ДСК предлага:
• Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара.
• Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.
• Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:
• Мотивационно писмо.
• Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Документите изпращайте в срок до: 31/01/2019 г. на e-mail: Liliya.mitrina@dskbank.bg и Antoaneta.Vaskova@dskbank.bg

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: Техническо или Икономическо

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Банково дело
Финанси
Бизнес /консултантски услуги
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
Банка ДСК" ЕАД - ЦУ София 1036, ул. “Московска” №19
Дата:
8.Януари.2019
Организация:
ДСК Банк
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ДСК Банк може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 265 097 автобиографии и 41 257 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.