Обява

Експерт: Проектиране и програмиране
Описание
Описание и изисквания:

Във връзка с изпълнение на ПРОЕКТ BG16RFOP002-1.005-0038-C01 свързан с „Разработване на иновативна услуга в направление езикови технологии“ в Тетраком Интерактивни Решения ООД, търси да назначи, експерт проектиране и програмиране на 8-часов работен ден за срок от 18 месеца.

Изисквания към кандидата:

Образование: виеше - доктор

Квалификация: "информатика";

Професионален опит: поне 5 годишен опит в сферата на високите технологии и по-конкретно в дизайна на архитектура на софтуерни системи и бази данни, както и използването на статистически и лингвистични методи за автоматизирана обработка на текстова информация

Функции (отговорности и задължения):
1) Изследвания, изпитвания и измервания, във връзка с:
- разработка на методи и технологии за качествен и количествен анализ
2) Анализ на извлечената информация: целта на задачата е да се разработят модели за комплексно представяне на информация, иновационни технологии за ефективно извличане на информация, езикова обработка на съдържание и анализ спрямо избрани метрики. Задачата ще премине през следните основни фази:
- Разработване на абстрактен модел за представяне на информация и релациите между информационните обекти;
3) Изследвания, изпитвания и измервания, свързани с разработката на приложен модел на софтуерна услуга, която използва статистически и езиково базирани технологии за търсене, извличане, обработка, анализиране и визуализиране на многоезиково съдържание и по-конкретно разработване на абстрактна архитектура на софтуерна система.
4) Създаване на компоненти и системи от езикови технологии за обработка и анализиране на многоезиково съдържание, необходими за индустриалните научни изследвания, а именно:
- Разработване на софтуерни компоненти, които извършват лингвистичен анализ и извличат информация от едноезиково и многоезиково съдържание;
5) Разработване на софтуерен прототип на услугата.

Вие получавате:
- Възможност да станете част от екип, разработващ иновация на световно ниво;
- Трудов договор;
- Добро възнаграждение;
Изисквания към кандидата
Образование: Доктор, Профил: квалификация "Информатика"

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
Образование: виеше - доктор Квалификация: "информатика"; Професионален опит: поне 5 годишен опит в сферата на високите технологии и по-конкретно в дизайна на архитектура на софтуерни системи и бази данни, както и използването на статистически и лингвистични методи за автоматизирана обработка на текстова информация

Ние предлагаме

Срок на заетост:
Проект

Договор:
Трудов срочен

Ниво в йерархията:
Висше управленско ниво

Трудово възнаграждение:
От 1200 до 2600 лева на месец

Категория:
Софтуер/ Разработка и поддръжка
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Дата:
15.Май.2018
Организация:
Тетраком ИР
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Тетраком ИР може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 261 136 автобиографии и 40 281 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.