Обява
Банка ДСК АД

Инспектор Събиране на вземания в отдел „Късни просрочени вземания“- София
Описание
Основни задължения:
Осъществяване на срещи с длъжници в офис на Банката, с цел изясняване на възможностите за погасяване на просрочени вземания с фокус към преговори за преструктуриране и/или разсрочване на задълженията, доброволна реализация на обезпеченията по ипотечните кредити;
Изготвяне на предложения за преструктуриране и/или сключване на извънсъдебни споразумения след анализ на състоянието на задължените лица, възможността за обезпечаване на дълга; състоянието на кредитната обезпечена експозиция на длъжника и достатъчност на обезпечението при обезпечени вземания и др.;
Изготвяне на договори, допълнителни споразумения, анекси към договор за кредит или други договори с клиенти, съобразно параметри на одобрено предложение и в изпълнение на съответното решение на компетентен орган;
Проследяване на спазването на сключените споразумения по просрочени вземания;
Договаряне с длъжника за извършване на доброволни продажби;
Генериране на заявки за посещение на адрес на задължените лица от Агент събиране на вземания;
Участие в изготвянето на отговори по постъпили жалби, молби и други документи, свързани с управлението на възложения му за събиране просрочен портфейл.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование– висше; образователно-квалификационна степен бакалавър, специалност с икономическа насоченост;
Професионален опит– минимум 2 (две) години трудов стаж в банковата/финансовата сфера; по възможност в звена, извършващи кредитиране на граждани и МСП и/или събиране на просрочени задължения;
Теоретически и практически познания в областта на банковото дело;
Лоялност, аналитично мислене, умения за самостоятелна работа и в екип, много добри комуникативни умения, умения за водене на преговори, способност за предлагане на бързи и правилни решения;
Много добра компютърна грамотност;
Ползване на английски език на работно ниво.

Ние предлагаме:
Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
Работно време от 8:30 до 17:00 часа;
Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;
Възможност за професионално развитие;
Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.
Необходими документи за кандидатстване:
Подробна автобиография (CV) с актуална снимка
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Банково дело
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
ул. “Московска” 19, Централно управление
Дата:
15.Септември.2022
Организация:
Банка ДСК АД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Банка ДСК АД може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 282 179 автобиографии и 44 120 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.