Обява
ЧЕЗ България ЕАД

Експерт Финансови и стопански анализи (по заместване) за гр. София
Описание
Основни задължения:
Участва в провеждането на застрахователната политика на дружествата от Групата на ЧЕЗ, в съответствие с нормативните изисквания и вътрешните правила, като участва в следните дейности:

Административно управление на договори, в това число и подготовка на търгове за сключване на застрахователни договори; подготовка на справките за обектите, подлежащи на застраховане; проследяване на падежите и осъществяване на плащания на дължимите суми по застрахователните полици в срок;
Управление на застрахователни щети по покрити рискове, в т.ч. уведомяване застрахователя, изготвяне на застрахователна претенция и проследяван на статуса, проследяване на падежите за плащане на застрахователно обезщетение;
Поддържане и актуализация на регистри на сключените застрахователни договори и регистри за настъпилите щети по видове застраховки;
Изготвяне на периодични отчети и доклади;
Анализ на застрахователни продукти и рискове, и изготвяне на предложения за сключване на застрахователни договори.

Участва в провеждането на данъчната политика на дружествата от ЧЕЗ групата, в съответствие с нормативните изисквания и вътрешните правила, като участва в следните дейности:

Анализ на нормативните актове, данъчни задължения, обекти на облагане, данъчни рискове, с цел данъчно планиране, идентифициране и избягване на данъчните рискове;
Изготвяне на декларации, в съответствие с данъчното законодателство, в т.ч. събиране и обработка на отчетна информация; подаване на документи пред компетентна администрация, в законния срок;
Подготовка отчети, анализи и прогнози за данъчните задължения;
Анализ на въпроси и изготвяне на данъчни становища (съвети), съгласно нормативните актове, данъчна и съдебна практика.

Изисквания:
Висше образование - степен бакалавър (икономика или застраховане);
Професионален опит - 1-2 години стаж по специалността;
Много добро познаване на данъчното и счетоводно законодателство и приложимите счетоводни стандарти;
Много добра компютърна грамотност: Работа с MS Office и програмни продукти, свързани със счетоводната дейност;
Комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип;
Владеенето на английски език на работно ниво е предимство.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Финанси
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Цариградско шосе №159
Дата:
15.Април.2019
Организация:
ЧЕЗ България ЕАД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ЧЕЗ България ЕАД може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 626 автобиографии и 41 588 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.