Курс
Обява

Обучение на консултанти по организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките ресурси
Описание
Целта на обучението е да подпомогне изграждането и развитието на кариерата на консултанта, като му осигури необходимите знания, умения, опит и приложими в практиката работни материали и инструментариум за самостоятелно консултиране по 14 ключови теми.

Обучението ви развива не само като професионалисти от висока класа – мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, но ви подготвя и за консултанти, способни да обучават други.Тематичен план на обучението:1. Групова динамика – идентичност, размразяване, сближаване, консолидация. Човешкият фактор и организационната промяна. Емоционална интелигентност.

2. Теория, практика, фази на организационното консултиране. Консултантски роли. Методи за организационна диагностика.

3. Организационен инженеринг. Полигон на мениджърските функции. Длъжностни характеристики. Нормативна регулация на организационното поведение. Разработване на правилници.

4. Организационен анализ. Управленски решения – евристични методи. Целеполагане, стратегическо планиране. Кризисен мениджмънт.

5. Оперативен мениджмънт: планиране, регулация и координация на процесите. Системи за контрол и приложението им. Управление на времето.

6. Диагностика, промяна и утвърждаване на организационна култура. Сливания и поглъщания. Културна интеграция.

7. Предприемачество. Вътрешно-фирмено предприемачество. Бизнес-план. Предприемачески профил. Предприемаческа бизнес-култура.

8. Изграждане, управление и вдъхновяване на ефективни трудови екипи. Роли в екипа. Лидерството – функция на всекиго в екипа.

9. Диагностика, изграждане и управление на информационна и комуникативна система в организацията. Комуникативен стил. Комуникативни умения. Съпътстващи беседи.

10. Стратегически маркетинг и бизнес-мениджмънт. Технологии на продажбите и търговската дейност. Водене на бизнес-преговори.

11. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала. Мотивационни профили; мотивационни лостове; мотивационен климат; мотивационна стратегия; мотивационно планиране.

12. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията. Медиация при разрешаването на конфликти. Стрес и справяне със стреса.

13. Развитие на човешкия капитал. Професионален подбор. Атестационни процедури. Центрове за оценка и развитие на кадрите. Кариера и кариерно развитие.

14. Дизайн и изпълнение на ефективни тренинг програми. Методи за обучение и личен стил на учене. Коучинг-техника. Фасилитация и процесуално консултиране в екип.Цена на курса:
1500 лв
Вид на курса:
Съботно-неделен
Категория:
Други курсове
Начална дата:
04.10.2014
Крайна дата:
05.04.2015
Място на провеждане:
София
Адрес:
ул. Акад. Борис Стефанов 2, офис 8
Телефон:
0878/593062; 0898599070
Лице за контакт:
Милена Джонева
Организация:
Ен Джи Би - Консултинг ЕООД
Емайл:
office@ngbconsult.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 325 автобиографии и 39 494 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини