Курс
Обява

Длъжностно лице по безопасност на труда
Описание
Курсът Длъжностно лице по безопасност на труда съгласно чл. 24 на ЗЗБУТ е във връзка с удовлетворяване изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в сила от 01.01.2010 г.

Успешно завършилите курса обучаеми получават Удостоверение за професионално обучение като част от професия, регистрирано от МОН, което потвърждава компетентностите на лицата, изпълняващи тези длъжности в предприятия, фирми и организации в съответствие с изискванията на нормативната база.

На участниците се дава възможност да поставят въпроси относно проблеми в тяхното предприятие и да получат конкретни отговори за коригиращи и превантивни действия, необходими за решаване на проблеми, обект на контрол на Инспекциите по труда. По тази причина, както и поради методически образователни изисквания броят на обучаемите е ограничен.

Ползата от курса е получаване на знания и умения, осигуряващи решаване на фирмени проблеми и ще получите отговор на въпроси, свързани с осигуряване на нормативните съответствия относно ЗБР и трудовото законодателство.

Курсът са пряко ориентирани към придобиване на практически, целесъобразни и систематизирани компетентности, идентифициране и отстраняване на нормативни несъответствия в областта на условията на труд и трудово-правните отношения.

Курсът е предназначен за постигане на максимална практическа полза за обучаемите като за целта са подготвени подробни учебни материали, които съдържат чек-листове с всички потенциални нарушения на трудовото законодателство и методически указания за тяхното отстраняване; ефективна методика за диференцирано оценяване на трудовото представяне, екстензивно определяне оползотворяването на работното време и определяне мотивационния профил на персонала. Лекциите и материалите са в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 и ISO TR 10013.

Цена на курса:
240 лв
Вид на курса:
Дневен
Категория:
Други курсове
Начална дата:
20.10.2010
Крайна дата:
21.10.2010
Място на провеждане:
София
Адрес:
гр. София, бул. Климент Охридски 16
Телефон:
02/850-96-13
Лице за контакт:
Организация:
Делфи Груп ЕООД
Емайл:
program.delfi@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 290 автобиографии и 39 486 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини