Курс
Обява
Образователен Бизнес Център

Квалификационно обучение по професията „Оперативен счетоводител”
Описание
Форма на занятия: задочна

Продължителност - 960 уч.часа.

Начало: 05.10.2009 г.

Обучението е разпределено в пет модула с общ хорариум присъствени 204 уч.часа:І – ви модул - „Счетоводна отчетност”

Продължителност – 60 учебни часа.

Включва изучаване на едностранно и двустранно счетоводно записване, национален сметкоплан, разделите на сметките, случай на дебитиране и кредитиране, приключване, изготвяне на отчети. Курсът е с практическа насоченост. В края на обучението курсистите ще имат възможност самостоятелно да подреждат и осчетоводяват документи, да изготвят самостоятелно отчет за приходи и разходи и баланс.ІІ – ри модул „Упражнения"/Компютърно счетоводство/Продължителност – 40 учебни часа

Запознаване със счетоводен програмен продукт „Ривал”. Разработване на практически задачи и казуси.III – ти модул „Данъчни закони”

Продължителност - 42 учебни часа

Модулът е с практическа насоченост. Обхваща най-често ползваните закони:

1.Закон за облагане дохода на физическите лица. Счетоводно отчитане

2.Закон за корпоративно подоходно облагане. Отчитане

3.Закон за данък добавена стойност. Счетоводно отчитане

IV-ти модул "ТРЗ и личен състав"

Продължителност - 42 учебни часа.

Разглежда трудово правните отношения между работодателя и служителя:

1.Кодекс на труда.

2.Кодекс за задължително обществено осигуряване

3.Трудови договори – видове, сключване, прекратяване

4.Досие на служителя

5.Социално осигуряване. Болнични. Счетоводно отчитане

V-ти модул "Счетоводни стандарти - международни и национални"

Продължителност – 20 учебни часа.

Курсът приключва с изпит и издаване на удостоверение по Закона за професионално образование и обучение.
Цена на курса:
0 лв.
Вид на курса:
Вечерен
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
07.08.2009
Крайна дата:
05.10.2009
Място на провеждане:
София
Телефон:
983 21 13
Лице за контакт:
Даниела Велкова
Организация:
Образователен Бизнес Център "ХЕРМЕС"
Емайл:
dany_velkova@mail.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 058 автобиографии и 39 431 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини