Курс
Обява

ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ – СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС
Описание
1 Ниво: 24-26 април 2009г.

2 Ниво: 22-24 май 2009г.

Практикум: 13-14 юни 2009г.Място на провеждане: София, ул. Екзарх Йосиф 15С настоящото Професионална асоциация на медиаторите в България кани всички заинтересувани да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.Какво представлява обучението?Този курс представлява тристепенно практическо обучение за медиатори с обща продължителност 8 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба № 2/15.03.2007г.Курсът е създаден от български и чуждестранни експерти от Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие, заедно с представители на съдийската и правната общност в България. Първо и второ ниво представляват съчетание от теория и практика, а трето ниво-практикум, включва изцяло провеждане на медиации. След всяко ниво се провежда тест, а по време на практикума се провежда практически изпит.Какво получавате при завършване на обучението?За успешното завършване на обучението и получаването на удостоверение за медиатор, което служи за придобиване на правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието е необходимо:

n Присъствието Ви на най-малко 80% от всички часове в обучението, или най-малко 60 от 74 часа, както и

n Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити – писмени тестове, практически изпит и интервю - съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 6 и половина учебни дни от общо 8 дни за цялото обучение, моля Ви да ни уведомите преди да се запишете, за да Ви запазим място в следващо обучение.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено само удостоверение за участие в курса, с отбелязан брой на часовете на присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.В случай, че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на период до 6 месеца от приключване на обучението.Какви знания и умения получавате?Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации,

да управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.По-специално в курса ще научите повече за:

 конфликта и способите за разрешаване на спорове,

 процедурата по медиация – предимства, етапи, участници, видове,

 правната рамка на медиацията в България и Европа;

 центровете за медиация,

 процедурата по препращане към медиация от съда.Ще овладеете на практика:

 основните комуникативни умения и медиаторски техники,

 водене на преговори, основани на интереси,

 своето поведение като медиатор,

 проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията,

 изготвянето на спогодба.Такса за участие

Таксата на целия цикъл от 3 нива е 720 лева.

Осигурени са учебни материали и кафе паузи.

Отстъпки: за повече от 1 представител на организация – таксата е 680 лв.

Таксата се заплаща на следната банкова сметка:

IBAN: BG52 FINV 9150 12BG N0J6 WE,

Първа инвестиционна банка АД – Централа,

Банков код: FINVBGSF,

Професионална асоциация на медиаторите в България.Срокове за записване и заплащане на таксатаСрок за записване – чрез подаване на формуляр за участие: 10 април 2009 г.Краен срок за заплащане на таксата: 20 април 2009 г.

В случай, че таксата не бъде заплатена в този срок, ще се счита, че сте се отказали от участие, и мястото ще бъде предоставено на друг кандидат.Невъзможност за включване в обучението

В случай, че към момента, в който подадете Вашето заявление или потвърдите участието си чрез заплащане на таксата, кандидатите, които вече са потвърдили като са заплатили таксата, са надхвърлили максималния брой участници за едно обучение, ще Ви уведомим за това най-късно до 1 ден след настъпване на това обстоятелство, и при желание от Ваша страна, ще можете да се запишете с предимство пред всички останали в първото последващо обучение.

ПАМБ си запазва правото да откаже участие в обучението на даден участник като го уведоми за това своевременно. В случай, че същият е заплатил таксата за обучението, платената от него такса му се връща изцяло. Таксата не подлежи на връщане в случай, че участник сам се отказал от участие в обучението след като същото е започнало, независимо от това на каква част от обучението е присъствал.

За записване

Формуляр със заявка за участие можете да изпратите ел. адрес:

bgidloaa@mail.orbitel.bg.

За въпроси:

Рубина Минкова, на тел. 851 11 21/ GSM 0887 42 33 36.Формуляр за участие можете да изтеглите от сайта: www.pamb.info или да получите на Вашия e-mail като изпратите е-mail със заглавие Form на e-mail: pamb@pamb.info.Повече информация за обучението и преподавателите - на www.pamb.infoКой организира обучението?

Курсът се организира от Професионалната асоциация на медиаторите в България – обучителна институция, одобрена от Министерството на правосъдието, създадена от обучители по медиация и едни от първите сертифицирани медиатори в България. Завършилите успешно нашите сертифициращи курсове могат да бъдат вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. За повече информация: www.pamb.infoЗа кого е подходящ този курс?

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове, напр.: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.Кои са преподавателите?

Ралица Петрова, Свилена Димитрова, Дорина Христова, са част от екипа, разработил настоящата обучителна програма за медиатори. Сертифицирани медиатори и преподаватели по медиация, със специализация по търговска медиация в Бостън и Харвард.Ралица Петрова е обучител и консултант по организационно развитие.

Дорина Христова е обучител, адвокат, участвала е в създаването на редица центрове за медиация в страната.

Свилена Димитрова е обучител, консултант по търговски въпроси, адвокат.
Цена на курса:
720 лв.
Вид на курса:
Категория:
Други курсове
Начална дата:
24.04.2009
Крайна дата:
26.04.2009
Място на провеждане:
София
Телефон:
0887 42 33 36
Лице за контакт:
Рубина Минкова
Организация:
Българска ИДЛО Алумни Асоциация
Емайл:
bgidloaa@mail.orbitel.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 319 автобиографии и 39 493 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини