Курс
Обява

ТРЗ и ЛИЧЕН СЪСТАВ
Описание
"ТРЗ и ЛИЧЕН СЪСТАВ"

80 учебни часа

1. Трудови договори

• Сключване на трудов договор- процедура;

• Необходими документи за сключване на трудов договор;

• Видове трудови договори;

• Трудова книжка - издаване, вписване на данни;

• Работно време, почивки и отпуски;

• Дисциплинарни наказания;

• Граждански договор. Разлика между трудов договор и граждански договор.

2. Регистрация на трудовите договори

• Определяне код по "КИД-2008" на икономическата дейност в която е заето лицето;

• Определяне на код по "НКПД - 2005" към която се отнася длъжността на лицето;

• Ред и срокове за подаване на уведомление за сключване, изменение, прекратяване на трудовия договор;

• Примери за попълване на уведомление - редовни данни, корекция, заличаване;

• Лично трудово досие на работника/служителя.

3. Осигуряване по трудов договор

• Определяне на минимален осигурителен праг;

• Правила за осигуряване по трудови договори;

• Осигуряване на работници и служители, родени след 31 декември 1959 г.;

• Осигуряване на работници и служители, родени преди 1 януари 1960 г.;

• Осигурителен доход - елементи;

• Брутно трудово възнаграждение - елементи;

• Ограничаване на осигурителния доход;

• Осигуряване по втори трудов договор;

• Осигуряване по трудов договор за работа до 5 работни дни или 40 часа на месец;

• Осигуряване по трудов договор с пенсионер;

4. Осигуряване по граждански договори

• Осигуряване по договор за управление и контрол;

• Осигуяване по граждански договор;

• Попълване на сметка за изплатени суми.

5. Осигуряване на съдружник

• Осигуряване на съдружник работещ по граждански договор;

• Осигуряване на съдружник работещ по договор за управление и контрол;

• Попълване на осигурителна книжка.

6. Подаване на информация в ТД на НАП и ТП на НОИ

• Декларация образец 1"Данни за осигурено лице"

• Декларация образец 6 "Дължими осигурителни вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ";

• Платежни документи за внасяне на осигуровки по фондове и параграфи;

• Документи за получаване на парични обезщетения от ТП на НОИ;

• Обработка на болничните листове от работодателя;

• Обработка на болничните листове от НОИ;

• Грешките на счетоводителите, допуснати в попълването на Декларация образец 1”Данни за осигурено лице” водят до забавяне изплащането на болничните листове;

7. Ведомост за работна заплата. Хонорари

• Примери за изчисляване на работна заплата;

• Примери за попълване на платежни документи за внасяне на осигуровки по фондове и параграфи;

• Примери за изчисляване на парични обезщетения за временна нетрудоспособност, бременност и кърмене;

• Примери за попълване на сметка за изплатени суми на лица работещи по граждански договор;

• Примери за попълване на Декларация образец 1"Данни за осигурено лице"

• Примери за попълване на Декларация образец 6 "Дължими осигурителни вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ".

8. Прекратяване на трудовия договор - (УВОЛНЕНИЕ)

• Дисциплинарно уволнение

• Процедура при налагане на дисциплинарно наказание;

• Закрила на работника при уволнение;

• Прекратяване на трудовото правоотношение с/без предизвестие от работника или служителя ;

• Прекратяване на трудовото правоотношение с/без предизвестие от работодателя;

• Ред за оформяне на уволнението на работника/служителя;

• Трудов стаж. Осигурителен стаж - изчисляване и вписване.

• Документи за пенсиониране;
Цена на курса:
280 лв.
Вид на курса:
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
15.03.2009
Крайна дата:
31.12.2009
Място на провеждане:
Пловдив
Телефон:
032/644944, 032/570620, 02/4913531, 02/9710215, 0888/889639
Лице за контакт:
Емилия Иванова
Организация:
Милка- Емилия Иванова
Емайл:
office@plovdivjobs.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 924 автобиографии и 39 704 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини