Курс
Обява

Болнични и майчинство – 2009
Описание
ПРОБЛЕМНИ МОМЕНТИ ПРИ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТI. Издаване на болничен лист

1.1. Пропуски и неточности при попълване на листа допуснати от лекаря. Правила за попълване.

1.2. Личните данни на лицето в болничния лист и връзката им с регистрите на НАП, НОИ, ЕСГРАОН.

1.3. Кога един болничен лист се счита за правомерно издаден.

1.4. Случаи в които не се издава болничен лист.

1.5. Правомощия за издаване на болнични листове на личните лекари, ЛКК и ТЕЛК.

1.6. Процедура за издаване на дубликат на загубен или унищожен болничен лист.

1.7. Знаете ли правата си? Как може да получите медицинско обслужване в държава-членка на Европейския съюз.II. Обработка на болничните листове от работодателя.

2.1. Срокове за предаване на болничните листове от работниците/служителите на работодателя.

2.2. Срокове за предаване на болнични листове в РУСО от работодателя за различните видове осигурени лица.

2.3. Защо счетоводителите трябва да проверяват медицинската част на болничните листове?

2.4. В кои случаи болничният лист е първичен и в кои продължение.

2.5. Кога има първи ден за работодател.

2.6. Правилно отразяване на дните за временна неработоспособност в Декларация образец 1”Данни за осигурено лице”. Примери за попълване на т.16.2 т.16.3 т.16.4 т.16А

2.7. Защо грешките на счетоводителите, допуснати в попълването на Декларация образец 1”Данни за осигурено лице” водят до забавяне изплащането на болничните листове и молби декларации.III. Обработка на входираните в РУСО болнични листове.

3.1. Кога се добива право за изплащане на парично обезщетение от ДОО?

3.2. Кога се постановява отказ на болничен лист или на молба – декларация.

3.3. Давностен срок за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО.

3.4. Обжалване на болничен лист.

3.5. Болнични за бременност и майчинство 2009 г. Трудова злополука.

3.6. Молби-декларации по чл. 50, чл.51,чл. 53, чл.54 от КСО 2009г.IV. Изплащане на болничните листове.

4.1. Защо се забавят изплащанията за болнични листове. Грешки.

4.2. При болнични листове над 1 месец, същите не се изплащат наведнъж.

4.3. Начин на изчисляване на обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане.

4.4. Примери за изчисляване на обезщетенията.V. Знаете ли правата си?

5.1. Какви са вашите права след присъединяването на България в ЕС.

5.2. Какво може да ползвате в ЕС, ако се осигурявате по схемата за социално осигуряване в България?

5.3. Национална програма “В подкрепа на майчинството”. Как да я използвате?

5.4. Права на бащите в сила от 1 януари 2009 г.

5.5. Профилактика и рехабилитация. Програма на НОИ.VI. Парични помощи от ДОО.

6.1 Помощ при смърт на осигурено лице.

6.2. Помощ при инвалидност поради общо заболяване.
Цена на курса:
120 лв.
Вид на курса:
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
15.03.2009
Крайна дата:
31.12.2009
Място на провеждане:
София
Телефон:
032/644944, 032/570620, 02/4913531, 02/9710215, 0888/889639
Лице за контакт:
Емилия Иванова
Организация:
Милка- Емилия Иванова
Емайл:
office@plovdivjobs.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 943 автобиографии и 39 707 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини