Курс
Обява

СЧЕТОВОДСТВО на ФИРМАТА
Описание
"СЧЕТОВОДСТВО на ФИРМАТА"60 уч.часа1. Как да регистрирам фирма?* Регистриране на ЕООД

* Регистриране на ООД

* Регистриране на ЕТ

* Регистриране на АД2. Отчитане на капитала.* Счетоводни сметки

* Отчитане на собствения капитал

* Отчитане на резервния капитал

* Отчитане на получените заеми3. Отчитане на активите.

* Счетоводни сметки

* Отчитане придобиването на Дълготрайни материални активи* Придобиване чрез лизинг

* придобиване чрез строеж

* Придобиване чрез покупка* Методи на амортизации

* Амортизационен план

* Данъчен амортизационен план4. Отчитане на материалните запаси.* Счетоводни сметки за стоково-материални запаси

* Отчитане на доставките на стоки и материали

* Отчитане на продажбата на стоки

* Формиране на себестойност на продукция и услуги5. Отчитане на разходите за заплати.* Счетоводни записвания на разходите за заплати.

* Счетоводни записвания на разходите за осигуровки

* Счетоводни записвания на разходите за данъци, такси, лихви6. Отчитане на разчетите с доставчици.* Счетоводни сметки

* Счетоводни записвания при доставка на стоки и услуги и погасяване на задължения към доставчици

* Счетоводни записвания при отписване на задължения към доставчици

* Счетоводни записвания за предоставени аванси за бъдещи доставки на стоки/услуги

* Счетоводни записвания при предоставени търговски кредити7. Отчитане на разчетите с клиенти.* Счетоводни сметки

* Счетоводни записвания при продажби на стоки и услуги

* Счетоводни записвания при отчитане на плащанията от клиенти.

* Счетоводен модел на отчитане на разчетите с клиенти8. Отчитане на паричните средства и предоставените банкови заеми.* Счетоводни сметки

* Счетоводни записвания за отчитане на паричните средства в касата- увеличения на паричните средства в касата- намаление на паричните средства в касата* Счетоводни операции със средствата по разплащателна сметка

* Счетоводни записвания при отчитане на валута.

* Счетоводни записвания за отчитане на предоставени кредити.9. Отчитане на приходите от продажби.* Счетоводни сметки

* Счетоводни записвания за приходите от продажби на стоки

* Отчитане на стоките на консигнация.

* Отчитане приходите от продажби на услуги

* Счетоводен модел за отчитане на приходите от продажба на продукция

* Счетоводен модел за отчитане на приходите от продажба на материали10. Отчитане на разчетите с бюджета.* Счетоводни сметки

* Отчитане на данъка върху добавената стойност

* Отчитане на осигурителни вноски

* Отчитане на корпоративен данък

* Отчитане на акцизите

* Отчитане на отсрочени данъци11. Отчитане на финансовите резултати на фирмата.* Счетоводни сметки.

* Счетоводно отчитане на финансовия резултат за текущата година.

* Счетоводен модел за отчитане на печалбите и загубите.
Цена на курса:
220 лв.
Вид на курса:
Вечерен
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
09.03.2009
Крайна дата:
27.03.2009
Място на провеждане:
Пловдив
Телефон:
032/644944, 032/570620, 02/4913531, 02/9710215, 0888/889639
Лице за контакт:
Емилия Иванова
Организация:
Милка- Емилия Иванова
Емайл:
office@plovdivjobs.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 002 автобиографии и 39 407 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини