Курс (предварителен преглед)
Обява
Образователен Бизнес Център

„Счетоводство”
Описание
Курсът е разпределен в три модула: 1 – ви „Счетоводна отчетност”, 2 – ри „Данъчни закони и трудово правни отношения. Счетоводно отчитане”, 3 – ти „Компютърно счетоводство”.

І – ви модул - „Счетоводна отчетност”

Модулът е с общ хорариум 60 учебни часа. Включва изучаване на едностранно и двустранно счетоводно записване, национален сметкоплан, разделите на сметките, случай на дебитиране и кредитиране, приключване, изготвяне на отчети. Курсът е с практическа насоченост. В края на обучението курсистите ще имат възможност самостоятелно да подреждат и осчетоводяват документи, да изготвят самостоятелно отчет за приходи и разходи и баланс.

Начало на модула: 27.01.2009 г.

Предлагаме вечерна форма на обучение – два пъти седмично от 18.00 – 21.00 ч. /вторник и четвъртък/.

Такса за модула - 248.00 лева, като в нея са включени и необходимите Ви помощни материали.

Групата е от 6 до 8 човека.

ІІ – ри модул – „Данъчни закони и трудово правни отношения. Счетоводно отчитане”

Модулът е с практическа насоченост. Обхваща най-често ползваните закони:

1.Закон за облагане дохода на физическите лица. Счетоводно отчитане

2.Закон за корпоративно подоходно облагане. Отчитане

3.Закон за данък добавена стойност. Счетоводно отчитане

Разглежда също така и трудово правните отношения между работодателя и служителя:

1.Кодекс на труда.

2.Кодекс за задължително обществено осигуряване

3.Трудови договори – видове, сключване, прекратяване

4.Досие на служителя

5.Социално осигуряване. Болнични. Счетоводно отчитане

Начало на модула: 19.01.2009 г

Продължителност: 60 учебни часа.

Вечерна форма на обучение: от 18.00 ч.-21.00 ч.

Дни за посещение: понеделник и сряда.

Такса за модула - 248 лева, като в нея са включени учебните помала.

Групата е от 6 до 8 човека.

ІІІ – ти модул – „Компютърно счетоводство

Запознаване със счетоводен програмен продукт „Ривал”. Разработване на практически задачи и казуси.

Начало на модула: 19.01.2009 г.

Продължителност – 40 учебни часа.

Такса за модула – 168 лева.
Цена на курса:
248 лв.
Вид на курса:
Вечерен
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
20.01.2009
Крайна дата:
20.02.2009
Място на провеждане:
София
Телефон:
983 21 13
Лице за контакт:
Даниела Велкова
Организация:
Образователен Бизнес Център "ХЕРМЕС"
Емайл:
dany_velkova@mail.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 411 автобиографии и 39 522 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини