Курс
Обява

Обучение за длъжностни лица по безопасност и здраве
Описание
На базата на прецизираните критерии за единно прилагане на изискванията на Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС /приети от комисията с протокол № 86/29.01.2009г./ се утвърждават следните изисквания: При първоначалното си вписване в регистъра на Камара на строителите в България, както и при годишното потвърждаване на обстоятелствата, всяка фирма трябва да посочи наличието на поне едно лице по трудово правоотношение за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд с техническо или друго подходящо образование. Това длъжностно лице следва да има документ за преминато обучение през последните 12 месеца от лицензиран от НАПОО център за професионално обучение.Обучението е съгласно Наредба №3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.“Център за професионално обучение Виана” притежава Лицензия № 2005/2239 от Националната агенция за професионално образование.
Цена на курса:
144 лв.
Вид на курса:
Дневен
Категория:
Други курсове
Начална дата:
15.09.2009
Крайна дата:
15.09.2009
Място на провеждане:
София
Телефон:
02/936-07-66; 0884/200-980
Лице за контакт:
Калин Николов
Организация:
СД ВИАНА ООД
Емайл:
ofis@viana-bg.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 066 автобиографии и 39 434 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини