Курс
Обява
Център за професионално обучение

Курс по професия Болногледач
Описание
Форма на обучение: дневна, самостоятелна или индивидуална и дистанционна, смесена /теоретична подготовка - дистанционно, практическата подготовка - в реална работна среда - хоспис, болница/.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

1. Входящо минимално образователно равнище:

• Завършено средно образование

2. Здравословно състояние - кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.Болногледачът предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, заведения за медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания). Грижите се предоставят на пациенти, възстановяващи се след остър стадий на заболяването, и хора с увреждания в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти. В своята работа болногледачът спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалист или социалния работник за удовлетворяване на универсалните (базовите) потребности, които са общи за всички и необходими за поддържане живота и здравето на хората. Грижата за пациента трябва да бъде насочена преди всичко към осигуряване на добро физическо и социално-психологическо състояние.След завършване на обучение и успешно положени изпити получавате Удостоверение за професионално обучение по онразец 3-37 на МОН или Свидетелство за професионална квалификация по образец 3-54 на МОН.Вашето портфолио ще бъде допълнено от

§ Europass Сертификат на анлийски език

§ Europass Сертификат на немски език

§ Europass Сертификат на български езикEuropass представлява Приложение към сертификат и описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.Всеки, който е работил или работи в сферата на болничнатапомощ, независимо дали в чужбина или в България, но няма документ за професионална квалификация, може да получи свидетелство за професионална квалификация, без да се налага да учи пълния хорариум от часове чрез валидиране на професионални знания, умения и компетентности!
Цена на курса:
900 лв
Вид на курса:
самостоятелна/ дистанционна
Категория:
Други курсове
Начална дата:
04.03.2024
Крайна дата:
04.04.2024
Място на провеждане:
София
Адрес:
https://koventina-bg.com
Телефон:
0878783993
Лице за контакт:
ЦПО
Организация:
Център за професионално обучение
Емайл:
cpo.konsut.dm@gmail.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 264 автобиографии и 44 889 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Какво искате да се подобри на сайта Rabota.bg
Функциите
Да има по- голям избор от обяви
Да има по- голям избор работодатели
Сайта е сложен за използване и ми е трудно да се оправя
Всичко посочено
RSS Новини