Курс
Обява
Център за професионално обучение

Практически курс за електротехници
Описание
Електротехникът може да извършва дейности по изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно електротехническо оборудване. Електротехникът има възможност да работи в държавни предприятия, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Той трябва да може да: извършва измерване на електрически и неелектрически величини, проследява електрически вериги и лесно се ориентира в електрически схеми, взема решения относно работоспособността на електрическите съоръжения и оборудването, извършва шлосерски и електромонтажни дейности, прилага стриктно методиките за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения, спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност, поставя и разпределя задачи и контролира изпълнението им, работи с клиенти, ръководи екип.

Лицето, придобило трета степен на професионална квалификация по професията ”Електротехник” ще получи:

- квалификационна група по техника на безопасност, която се присъжда според Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.) и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ, бр. 34 от 2004 г.);

- Държавно свидетелство за професионална квалификация по образец № 3-54 на МОН - удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение

- Безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.

След завършване на курса можете да работите като: Техник електрически системи; Техник електрически централи и мрежи; Техник електрически системи; Техник кабелни линии и осветление в метрополитен; Чертожник електричество; Електротехник; Техник по поддръжка на електрически инсталации; Техник по инсталиране на алармени системи.
Цена на курса:
900 лв
Вид на курса:
самостоятелна/ дистанционна
Категория:
Други курсове
Начална дата:
16.02.2024
Крайна дата:
15.03.2024
Място на провеждане:
Кърджали
Адрес:
https://koventina-bg.com
Телефон:
0878783993
Лице за контакт:
ЦПО
Организация:
Център за професионално обучение
Емайл:
cpo.konsut.dm@gmail.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 264 автобиографии и 44 889 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Какво искате да се подобри на сайта Rabota.bg
Функциите
Да има по- голям избор от обяви
Да има по- голям избор работодатели
Сайта е сложен за използване и ми е трудно да се оправя
Всичко посочено
RSS Новини